Αινίγματα-Ανέκδοτα


Χριστίνα Π.

Ήταν ο παπάς και η παπαδιά κι ο Γιαννάκης και η Μαριά και είχαν 6 μήλα … Πώς θα τα μοιράσουν χωρίς να τα κόψουν ?